आई...........!! !

12/04/2013 11:09

आई...........!! !

आई म्हणजे देव पृथ्वीवरचा,
आई म्हणजे साठा सुखाचा....
.............आई म्हणजे मैत्रीण गोड,
.............आई म्हणजे मायेची ओढ.....
आई म्हणजे प्रेमाची भाउली,
आई म्हणजे दयेची सावली......
.............आई म्हणजे स्वतः उपाशी राहून,
.............आप ल्याला भरवणारी.......
.............आई म्हणजे जीवाचं रान करून,
.............अप ल्यासाठी राबणारी.......
आई म्हणजे जगण्याचा अर्थ शिकवणारी,
जे कधी ओरडून समजावणारी,
आईच बोट धरून चालायला शिकवणारी,
आईच आपले अस्तित्व घडवणारी.......

SANJAY PAWAR,,,,,,,,,SATARA,,